Changelog

Changelog

In de changelog worden alle updates en wijzigingen bijgehouden. Omdat de webphone een webapplicatie is, zijn updates direct beschikbaar in je browser en toepasbaar met één klik op de update-knop. Hierdoor heb je altijd de nieuwste features tot je beschikking.

Versie 1.14.0

Fixed

 • Alle nieuwe gebruikers worden nu weer juist doorverwezen naar het ‘welkom bij webphone’-gedeelte.
 • In sommige gevallen, werd je naam linksbovenin als ‘undefined undefined’ getoond. Voor- en achternaam worden nu weer juist weergegeven. Zo niet, dan verhelpt uit- en weer inloggen dit probleem.

Improved

 • De kleur van beschikbare knoppen aangepast in zowel normale als donkere modus. We hebben dit gedaan om zichtbaarheid te verbeteren en het duidelijker te maken welke acties mogelijk zijn.
 • Alle knoppen blijven zichtbaar als een gesprek in de wacht wordt gezet. Acties die niet beschikbaar zijn, zijn minder goed zichtbaar en zijn grijs van kleur.
 • In donkere modus is het nu duidelijker in het menu welke pagina actief is.
 • Het doorschakel-scherm wordt nu over de volledige breedte getoond in plaats van een kleiner gecentreerd element.

Added

 • Een ‘dit bericht niet meer tonen’ checkbox aan de melding dat wordt getoond als je browser niet wordt ondersteund.
 • Een optie op de Instellingen-pagina om de ‘niet ondersteunde browser’ melding uit- of aan te zetten. De eerder genoemde checkbox zet deze melding uit.

Versie 1.13.0

Verbeterd

 • Het verplicht wijzigen van het wachtwoord kan nu direct in de webphone. Hierdoor hoeft dit niet meer per se in het VoIP-platform gedaan te worden. Vooral gebruikers die voor de allereerste keer inloggen hebben hier baat bij, omdat ze hierdoor minder stappen hoeven te nemen voordat ze de webphone kunnen gebruiken.
 • Optie ‘Melding bij ongewild sluiten’ is verplaatst van de sectie Algemeen naar de sectie Meldingen op de Instellingen-pagina. Het versienummer van de webphone die rechtsboven zichtbaar was, is verwijderd. Dit verbetert de zichtbaarheid van de status als de webphone in een kleiner venster wordt gebruikt. Het versienummer blijft wel staan op de Feedback versturen-pagina.

Toegevoegd

 • Een directe link naar de genoemde Instellingen- of Toetsen-pagina in de meldingen ‘Niet bereikbaar in webphone’ en ‘Onjuiste firewall instellingen’.
 • Een knop aan het wachtwoordveld in de vorm van een oog-icoon, om makkelijk het ingevoerde wachtwoord weer te geven en verbergen.

Versie 1.12.2

Opgelost

 • De klik-en-bel functionaliteit van de browser plugin werkte niet meer als je de webphone op ‘Do Not Disturb’ had gezet.

Versie 1.12.1

Verbeterd

 • We hebben de eerste voorbereidingen getroffen zodat we automatisch alle functionaliteiten kunnen testen in de webphone. Dit maakt het makkelijker om de webphone te ondersteunen en door te ontwikkelen, omdat er tijd wordt bespaard en het risico dat een functionaliteit niet meer werkt na een update wordt verkleind.

Versie 1.12.0

Opgelost

 • De webphone wordt nu correct geladen in de Safari-browser en inloggen is mogelijk. Omdat Safari geen ondersteunde browser is, wordt er een bericht getoond waarin aangeroden wordt om Google Chrome of de nieuwe Microsoft Edge browser te gebruiken.
 • Enkele spelfouten en overbodige teksten zijn verwijderd.
 • De webphone zal weer een melding tonen als er geen webphone account is gekozen.
 • De belknop op de Wachtrijen-pagina wordt nu juist verborgen als het niet mogelijk is om een gesprek op te zetten, bijvoorbeeld als er geen webphone account is gekozen.
 • VoIP accounts van Collega’s worden nu correct als offline weergegeven na de-registratie, bijvoorbeeld na uitloggen van een actief webphone account.

Verbeterd

 • De Geluidstest-knoppen schuiven niet meer onder de Koptelefoon en Microfoon menu’s.
 • Als een audio-apparaat verbinding maakt of verbreekt, wordt er nu getoond of het gaat om de verbinding met specifiek een headset of microfoon. Voorheen was dit een generiek ‘audio-apparaat (opnieuw) verbonden’ melding.

Toegevoegd

 • De status van je Webphone account (avatar linksbovenin) en de verbindingsstatus met de Webphone (status rechtsbovenin) zijn gecombineerd tot één algemene status. De nieuwe gecombineerde status is nu zichtbaar rechts van je naam en e-mailadres bovenin het scherm. De status blijft klikbaar om makkelijk Do Not Disturb voor je webphone account aan te zetten.

Versie 1.11.0

Opgelost

 • Het ‘in wacht’ label wordt nu correct getoond zodra een gesprek in de wacht wordt gezet en de gespreksstatus kleurt nu ook oranje.
 • Als er op een nummer werd gezocht met ‘+’, werden collega’s met overeenkomend intern nummer nog steeds in zoekresultaten getoond. Bijvoorbeeld na invoeren van ‘+321’ werden nog steeds collega’s met als intern nummer ‘321’ getoond.
 • In Firefox werd geen ringtone of notification afgespeeld als de webphone actief was in een ander venster of tab. Dit is nu opgelost.

Verbeterd

 • De geluidstest-knoppen in de audio-instellingen worden nu uitgeschakeld als er een geluid wordt afgespeeld. De knoppen worden weer beschikbaar zodra het geluid is afgelopen.
 • De laatst geselecteerde manier van doorschakelen (‘Warm/Attended’ of ‘Koud/Blind’) wordt nu onthouden bij het initiëren van een transfer.
 • Taaloptie in het ‘welkom bij webphone’-gedeelte wordt nu rechtsbovenin juist uitgelijnd.

Added

 • Autoplay toegevoegd voor Google Chrome browser zodat de ringtone werkt als de webphone actief is in een andere tab of venster. Voorheen speelde de ringtone niet af als een nieuwe tab of venster werd geopend zonder actief te zijn in de webphone.

Versie 1.10.0

Verbeterd

 • De link naar de Support-pagina verwijst nu naar een nieuwe externe Support website (dit geldt alleen voor de Vialer versie van de webphone).

Toegevoegd

 • Scherm toegevoegd op de Toetsen-pagina die een bericht weergeeft wanneer er problemen zijn met het netwerk zoals de firewall.
 • Een nieuw gedeelte is toegevoegd aan de Instellingen-pagina waarbij instellingen van notificaties kunnen worden aangepast (in de toekomst komen hier meer instellingen bij).
 • Een knop is toegevoegd aan ieder recent gesprek die het telefoonnummer van het gesprek kopieert.

Versie 1.9.0

Opgelost

 • Open toast berichten worden nu gesloten wanneer je uitlogt.
 • DTMF tonen konden ingevoerd worden voordat een gesprek opgenomen was..

Verbeterd

 • Toast berichten blijven nu open staan wanneer je met de muiscursor eroverheen gaat.
 • Styling voor bepaalde componenten.

Toegevoegd

 • Een toast bericht wordt getoond wanneer een transfer is voltooid.

Versie 1.8.0

Opgelost

 • Geluiden werden niet naar een nieuw gekozen audio-apparaat toegekend wanneer deze aan het spelen was.

Verbeterd

 • ‘Unknown’ is vervangen door het telefoonnummer voor recente gesprekken op de Recent-pagina.
 • Donkere modus is nu beschikbaar voor iedereen.

Toegevoegd

 • De ingetoetste DTMF tonen worden nu weergegeven in het Toetsen-scherm van een huidig gesprek.
 • De webphone toont nu wanneer de toestemming van de microfoon geblokeerd is. Dit voorkomt verwarring waarom je geen gesprekken ontvangt of op kan zetten.
 • De webphone toont nu wanneer de gebruiker geen VoIP-account heeft ingesteld.
 • Een vinkje wordt getoond wanneer een instelling is veranderd.

Versie 1.7.2

Opgelost

 • De BLF (wanneer iemand bezet of beschikbaar is) status van collega’s werd niet bijgewerkt wanneer de webphone voor een langere tijd in gebruik was.

Versie 1.7.1

Opgelost

 • Changelog werkte niet meer.

Versie 1.7.0

Verbeterd

 • Kopiëren en plakken in het nummerinvoerveld op de Toetsen-pagina.

Versie 1.6.0

Verbeterd

 • Foutmeldingen worden nu ook door remote logging opgepakt waardoor deze makkelijker terug te vinden zijn.

Toegevoegd

 • Je kan nu tijdens een actief gesprek je toetsboerd gebruiken om keuzemenu’s te doorlopen, dit werkt op iedere pagina van de webphone.

Versie 1.5.0

Verbeterd

 • Niet door collega’s kunnen zoeken wanneer je geen favorieten hebt.
 • De webphone verbleef in een gebroken staat waarbij deze dacht dat er een gesprek was, maar het gesprek bestond niet.
 • Het was mogelijk om ‘#’ te bellen.
 • Geluiden die blijven doorspelen terwijl ze eigenlijk al gestopt hadden moeten zijn, zoals de ringtone.

Toegevoegd

 • Een toast bericht rechtsonderin het scherm die weergeeft of een audio-apparaat verbonden is of wanneer de verbinding van een audio-apparaat wordt verbroken.
 • Een toast bericht rechtsonderin het scherm die weergeeft wanneer de audiokwaliteit van een gesprek slecht is.

Versie 1.4.0

Opgelost

 • De BLF (wanneer iemand bezet of beschikbaar is) status van collega’s werd niet bijgewerkt.

Verbeterd

 • Er wordt nu beter omgegaan met de verbinding wanneer je meerdere vensters of tabbladen van de webphone open hebt.

Toegevoegd

 • Meerdere links die je helpen om bepaalde instellingen op jouw VoIP-platform te beheren. Bijvoorbeeld de belplannen link bij de instelling: ‘Eindbestemming van gebruiker’.
 • Het logo van de webphone op de Login-pagina.

Versie 1.3.0

Opgelost

 • Wanneer de ‘Alleen webphone gesprekken’ op de Recent-pagina aangevinkt is, toont deze nu ook alle externe gesprekken.
 • Nog een poging om de ringtone te stoppen wanneer deze niet af hoort te spelen.
 • Je kan niet meer bellen naar ‘+’.
 • Uitloggen resulteerde in dat de webphone in een gebroken staat raakte.

Verbeterd

 • Wanneer een gesprek geaccepteerd is word je automatisch naar de Huidige gesprekken-pagina gestuurd.

Versie 1.2.0

Opgelost

 • Gesprekken naar het zelfde nummer konden worden opgezet door herhaaldelijk op de Enter-toets te drukken.
 • De /call/-pagina.
 • Het plakken van een nummer op de Toetsen-pagina werkte niet in Firefox.
 • De Login-pagina flitste wanneer je voor het eerst de webphone bezocht.
 • De uitgaande gespreksinterface bleef staan als er een foutmelding van een gesprek tevoorschijn kwam.
 • Koud/blinde transfer werkte niet wanneer je direct op een contactkaart klikte zonder iets in het invoerveld in te vullen.

Verbeterd

 • Je kunt nu beginnen met typen op de Toetsen-pagina zonder eerst op het invoerveld te klikken.
 • Prachtig verbeterde donkere modus.

Toegevoegd

 • De Recent-pagina toont nu ook de gesprekken die door iemand anders zijn opgenomen.
 • Er is een checkbox toegevoegd aan de Recent-pagina die alleen de inkomende en uitgaande gesprekken van de webphone toont.

Versie 1.1.0

Verbeterd

 • Het laatst verbonden audio-apparaat wordt onthouden, wanneer je het apparaat opnieuw verbindt zal de webphone automatisch deze proberen te selecteren.
 • Het Favorieten en Collega’s raster is nu netjes uitgelijnd.
 • Wanneer je geen favorieten hebt dan zijn de favorieten en collega’s schakelaars verborgen.
 • API throttling (maatregelen om spammen te voorkomen).
 • De tekst van ieder gesprek op de Recente gesprekken-pagina is nu selecteerbaar.
 • Wanneer je zoekt naar een contact worden speciale karakters nu goed opgepakt, bijvoorbeeld: ‘joel’ wordt nu gematcht met ‘joël’.
 • De ‘toon alleen online collega’s’ checkbox is verplaatst naar de Instellingen-pagina en werkt nu ook voor de Dialer en de Transfer schermen.

Toegevoegd

 • Ieder gesprek op de Recente gesprekken-pagina toont nu de tijdsduur van het gesprek.
 • Een belknop is toegevoegd voor iedere wachtrij op de Wachtrijen pagina.

Versie 1.0.1

Verbeterd

 • Remote logging ID wordt meegestuurd wanneer je feedback verzendt door gebruik te maken van het feedbackformulier.

Toegevoegd

 • Een support-pagina die beschikbaar is in het Nederlands en in het Engels (op basis van je gekozen taal).

Versie 1.0.0

Opgelost

 • Gesprekken die pas na 5 seconden worden gestart.
 • Het niet tonen van ‘je moet je tijdelijk wachtwoord veranderen’ bericht op het login scherm.

Verbeterd

 • Loggen van geluidsbestanden (zoals de ringtone).
 • Loggen van de kwaliteit van het gespreksgeluid.
 • Het transfer-scherm is aangepakt en heeft een logischere flow gekregen.

Versie 1.0.rc1

Opgelost

 • De statussen van de contacten worden nu goed weergegeven wanneer je de webphone voor een lange tijd gebruikt.
 • Geluiden die soms zomaar afspelen, zoals de ringtone die afspeelde wanneer je er geen gesprek was, beter bekend als een spook gesprek.
 • Je kan nu altijd navigeren naar de ‘Huidige gesprekken’ pagina.

Verbeterd

 • De gespreksflow is verbeterd om minder onderbrekend te zijn.
 • De flow om een gesprek door te schakelen is verbeterd zodat je beter kan zien wanneer je een transfer begint of voltooid.
 • Toetsenbordnavigatie is verbeterd wanneer je navigeert door Contacten.

Toegevoegd

 • Gesprekken in de ‘Huidige gesprekken’ zijn nu responsive op basis van de venstergrootte.

Versie 0.15.0

Opgelost

 • Enkele styling issues.
 • De ringtone die speelde op het moment waarop je het niet verwacht.
 • Recente gesprekken lijst die soms leeg was.
 • Een situatie waarin de huidige status van je collega’s niet correct was.

Verbeterd

 • Volumes van verschillende geluiden gelijk getrokken.
 • We kiezen nu een standaardtaal wanneer je de webphone voor het eerst gebruikt.

Toegevoegd

 • Mogelijkheid om contacten als favoriet te markeren.
 • Mogelijkheid om in de Dialer je favorieten/collega’s weer te geven en verbergen.
 • De optie om je DND (niet storen) status te wijzigen door op de avatar linksbovenin te klikken.

Versie 0.14.1

Opgelost

 • Remote logging kon niet worden aangezet.
 • Wanneer je op een notificatie klikt brengt dit de webphone weer naar de voorgrond.

Versie 0.14.0

Verbeterd

 • Welkom bij de vernieuwde Webphone! Het is zover, de nieuwe webphone bèta is live!
 • De webphone heeft een frisse nieuwe look gekregen.
 • De webphone is betrouwbaarder, zelfs als de netwerkverbinding niet optimaal is.
 • We kunnen voortaan nog makkelijker verbeteringen doorvoeren.
 • We hopen dat de nieuwe versie je goed gaat bevallen. Mocht je ergens tegenaan lopen of heb je suggesties voor verbeteringen, dan horen wij het graag via de pagina ‘Feedback versturen’. Veel plezier met de vernieuwde webphone!

Versie 0.13.1

Verbeterd

 • De Webphone krijgt een belangrijke update! Half augustus zal er een grote update van de webphone bèta plaatsvinden. Het uiterlijk en de werking van de webphone zijn grondig aangepakt en verbeterd. Daarnaast wordt de webphone nog betrouwbaarder, zelfs als de netwerkverbinding niet optimaal is. Na de update moet je mogelijk opnieuw inloggen. We streven ernaar jouw voorkeursinstellingen te behouden, maar controleer voor de zekerheid na de update of deze nog op de juiste manier staan ingesteld. We zijn benieuwd naar je ervaringen met de nieuwe bèta!